W szałasie w¶ród słoty, mal. W. Eljasz-Radzikowski.