Z uroczystości odsłonięcia pomnika Mieczysława Karłowicza (25.VIII.1909), fot. autor nieznany.