Ogólny widok Zakopanego (1902), fot. autor nieznany.