Hruby i Krywań z grani Świnnicy, fot. autor nieznany.