Kapliczka "hawiarska", czyli górnicza, fot. autor nieznany.